moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard | nwdls maps

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Recent visitors

Friends

More...

rss rss feed

Cwt yng Nghlarach

(viewed 730 times)
Ella taw dyma sydd angen digwydd i bob adeilad yng Nghlarach?
2nd Oct 2005, 16:47   | tags:,comments (0)

Syniad Clarachaidd o Gymru

(viewed 619 times)
2nd Oct 2005, 16:47   comments (0)

Cae Pel Droed Clarach

(viewed 1255 times)
Mbach yn dywyll...
2nd Oct 2005, 16:46   | tags:,comments (0)

Creigiau Bae Clarach

(viewed 684 times)
2nd Oct 2005, 16:45   | tags:,comments (0)

Sarn Gynfelyn a Chiln Galch Wallog

(viewed 2581 times)
Darn od o gerrig sy'n ymestyn allan i'r mor, sy'n debygol o fod wedi ei
enwi ar ol Cynfelyn Sant, meudwy (hermit) o'r 6ed ganrif. Ymddengys taw
marian rhewlifol ydyw, ond mae sdraeon fod myneich wedi ei adeiladu er
mwyn cael pysgota ymhellach allan i'r mor. Cred eraill ei fod yn
dystiolaeth o fodolaeth Cantre'r Gwaelod.

Dyma hen siart o'r Sarn a lluniau eraill o'r ciln. Dyma lun gwych "aerial" o'r Sarn.

Wallog

(viewed 765 times)
Ger Sarn Gynfelyn. Fasa hwn yn le hyfryd i fyw.
2nd Oct 2005, 16:39   | tags:,comments (0)

Howard

(viewed 1246 times)
Oedd o jest cau aros yn llonydd!
2nd Oct 2005, 16:34   | tags:,,comments (0)

Halen Yn Y Gwaed! - Friendship Inn, Borth

(viewed 1228 times)