moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard | nwdls maps

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Recent visitors

Friends

More...

rss rss feed

Simneai ac awyr las

(viewed 755 times)
18th Sep 2005, 23:39   | tags:,comments (0)

I bet they do...

(viewed 1436 times)

Psychic Dave

(viewed 1434 times)
Does what it says on the...boogie board?

Erchylldra

(viewed 1322 times)
Wwaaaaaaaarrrrgggghhhh!!

Gôl Y Buarth

(viewed 841 times)
Raid i fi gael gem ffwti amsar cinio efo'r cyd-weithwyr.

Enfys

(viewed 1370 times)

Amazon? Blue Mountains Awstralia?

(viewed 1238 times)
Na. Rhaeadr Pontrefechan Pontarfynach. Absoliwtli sdyning o le.

Llgodan Bren? Afanc? Be dio?

(viewed 1994 times)
Yng nghanolfan natur Nant-Yr-Arian. Bisar o le, fel tasa fo'n efeylchu
celf yr Americaniaid Cynhenid. Lle hyfryd iawn ddo. Fyddai'n dychwelyd
fan'no dwi'm yn ama.