moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard | nwdls maps

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Recent visitors

Friends

More...

rss rss feed

Machlud, Borth

(viewed 1060 times)
Da 'di gallu seiclo a gweld hyn ar ol gorffen gwaith.
5th Sep 2005, 22:11   | tags:,,,comments (0)

Graffiti, Aberystwyth

(viewed 977 times)
Wele rywfaint o'r hanes fan hyn a
fan hyn.

Wele hud a lledrith - Deilen yn hedfan!

(viewed 733 times)
Wel, hongian o we pry cop.
5th Sep 2005, 22:05   | tags:comments (0)

Double Glazing

(viewed 829 times)
I gadw'r ardd yn gynnas wrth gwrs!

Arse de Ray

(viewed 1406 times)
N'y a rien en plus a dire.
5th Sep 2005, 22:04   | tags:,,comments (4)

Capeli Mewn Trafferth? Amser am gynllun busnes amgen...

(viewed 1178 times)
Gwerthu ffags yn Sbaen. Geith hynny bres nol yn y coffra. Bwm bwm.

Llysiau Ffres o'r Ardd

(viewed 1235 times)
Ond nid fy ardd i, rhaid cyfaddef. Gardd yn Nhrelawnyd.Roedd popeth yn hynod flasus, ond roedd y tomatos yn anghygoel o felys.

Jac a Bonnie; Dr Llwyd

(viewed 676 times)
5th Sep 2005, 22:00   comments (0)