moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard | nwdls maps

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Recent visitors

Friends

More...

rss rss feed

Lucy, Kate a'u Mam

Ar cruise Bae Caerdydd.
On the Cardiff bay cruise.
2nd Oct 2004, 11:50   comments (0)

Taith Beic Cymru, dydd 7

(viewed 858 times)
Wedi cyrraedd!

1. Cyfanswm milltiroedd ar fy siwrne
2. Cyfanswm oriau ar =
y beic
3. Top sbid
4. Cyfartaledd cyflymdra

Y llwybr celtaidd nesa...
10th Sep 2004, 19:27   comments (3)

Taith beic Cymru, dydd 7

(viewed 588 times)
Sbecs tywyll gyrru (!), Talgarreg
Stesion Caerfyrddin - pen y daith ar y beic...
10th Sep 2004, 18:13   comments (0)

Taith beic Cymru, dydd 6

(viewed 959 times)
Ceinewydd
9th Sep 2004, 17:46   comments (2)

Taith beic Cymru, dydd 6

(viewed 554 times)
Ty pen, Pennant, ger Llanrhystud
9th Sep 2004, 17:42   comments (0)

Taith beic cymru, dydd 5

(viewed 641 times)
Gwaith Tim Davies yn y Tabernacl, Mach
8th Sep 2004, 17:51   comments (1)

Taith beic cymru dydd 5

(viewed 540 times)
Yr enw pentre gore nghymru?
Pont, Mach
(Sgiws llunia shit. Oedd y camera =
ar y seting rong)
8th Sep 2004, 17:45   comments (0)

Taith beic Cymru 2004, dydd 5

(viewed 645 times)
I fyny at ben y cwm a fi, Tir Stent ger Dolgell
8th Sep 2004, 11:49   comments (0)