moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard | nwdls maps

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Recent visitors

Friends

More...

rss rss feed

M4 ar y Traws Crwban - cael hwyl

(viewed 649 times)
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.13.4/176 - Release Date:
20/11/2005
21st Nov 2005, 22:50   comments (0)

M4 ar y Traws Crwban

(viewed 595 times)
21st Nov 2005, 22:50   comments (0)

Gwyl Sgrin Caerdydd 2005

(viewed 663 times)
21st Nov 2005, 22:37   comments (0)

Gellyg Mewn Gwin Coch

(viewed 1058 times)
Rysait:

Dau bwys o gellyg
200g o siwgr
1/4 peint o ddwr
1/4 peint o win coch

Rhowch y dwr a'r siwgr mewn sospan a'i ferwi am 3 munud nes bod y siwgr wedi toddi i greu syrup. Pliciwch y gellyg, gan adael y coesau, a'u rhoi'n gyfan fel eu bod yn ffitio'n daclus mewn i waelod sospan (gwnewch yn siwr eu bod yn reit dynn mewn ond nid ar ben eu gilydd). Rhowch y gwin coch mewn. Dylai gyrraedd bron hyd at dop yr ellygen, ond ddim cweit. Dowch a fo i'r berw eto, trowch y gwres lawr, rhowch gaead tynn arno a simrwch yn ysgafn am hanner awr ac awr. Checkiwch bob yn hyn a hyn i weld os mae'n nhw wedi mynd yn feddal.

Nath rai fi gymryd awr a hannar ond oeddan nhw fel creigia.

Joiwch nhw gyda hufen neu hufen ia. Mmm!
30th Oct 2005, 16:56   | tags:,,,comments (0)

Lobsgows

(viewed 1255 times)
Sawl tatan, rwdan bach, dau foronyn, dwy genhinen, dau nionyn, llond dwrn o gig eidion stiwio, teim, bag te o berlysiau, ambell i lwy de o bouillon.

Iym iym. Maeth.
30th Oct 2005, 16:56   | tags:,comments (0)

Coginio Nos Sul

(viewed 837 times)
Lobsgows a Gellyg Mewn Gwin Coch. Digon ohonynt i'w rhewi.

Daeth y gellyg i gyd o'r ardd. Mae gen i dal tua 30 ar ol.
30th Oct 2005, 16:56   | tags:,comments (0)

Drws Garej / Drws Ty

(viewed 842 times)
Lawr rhyw stryd gefn rhwng y Stryd Fawr a'r Hen Goleg.
30th Oct 2005, 16:56   | tags:,,comments (0)

Capel Bach Iawn, Aber

(viewed 1117 times)
Mae yno hanes ar y plac bach ond wnes i ddim ei ysgrifennu i lawr. Af yn ol yno.

Sdim byd yn digwydd yno dwi'm yn meddwl.

[Gol: Mae'r plac yn dweud:

"Yma Addolodd

DAVID IVON JONES
1883-1924
Ffigwr allweddol yn hanes hawliau sifil a'r ANC yn De Affrica [sic]"

Rhagor o hanes y boi.
30th Oct 2005, 16:56   | tags:,,comments (0)