moblog uk

meyhomescapital's moblog

by meyhomescapital

user profile | dashboard

newer »

MeyHomes Capital Phú Qu?c - d? án Khu ?ô th? bi?t th?, nhà ph? Phú Qu?c

(viewed 39 times)
Bookmark and Share
MeyHomes Capital Phú Qu?c là d? án khu ?ô th? ??ng c?p t?i Phú Qu?c ???c ??u t? b?i MeyLand - m?t th??ng hi?u B?t ??ng S?n thu?c T?p ?oàn Tân Á ??i Thành. D? án hình thành v?i 3 lo?i hình chính là nhà ph? (Shophouse), Khách s?n (Mini Hotel) và Bi?t th? (Villa)
https://meyhomes-phuquoc.com
1st Aug 2020, 04:07   | tags:

Advert