moblog uk

meyhomescapital's moblog

by meyhomescapital

user profile | dashboard

« older

MeyHomes Capital Phú Qu?c - d? án Khu ?ô th? bi?t th?, nhà ph? Phú Qu?c

(viewed 28 times)
Bookmark and Share
MeyHomes Capital Phú Qu?c là d? án khu ?ô th? ??ng c?p t?i Phú Qu?c ???c ??u t? b?i MeyLand - m?t th??ng hi?u B?t ??ng S?n thu?c T?p ?oàn Tân Á ??i Thành. D? án hình thành v?i 3 lo?i hình chính là nhà ph? (Shophouse), Khách s?n (Mini Hotel) và Bi?t th? (Villa)
https://meyhomes-phuquoc.com
1st Aug 2020, 04:08   | tags:

Advert