moblog uk

hoaphatfuniture's moblog

by hoaphatfuniture

user profile | dashboard

newer »

Ghe luoi cao cap GL329

(viewed 44 times)
Bookmark and Share
Ghe luoi cao cap GL329 Khung tua nhua boc vai luoi chong tich nhiet tao su thong thoang. Tua dau boc PVC, dem ngoi mut boc PVC, tay ghe bang nhua, Chan ghe bang nhua duc, ghe co the tang chinh do cao nho duoc trang bi bo piston khi nen.
- https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
- https://hoaphat.net/ghe-luoi-cao-cap.html
- https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl329.html

Advert