moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Ser Roc Marw a'r Derwyddon - Rhan 1

(viewed 1622 times)
Bookmark and Share
(Hanner) Cylch Derwyddol y Rocstars, Samorin, SlovakiaFfycin gwych. Yn ol be ddwedodd rhwyun o Samorin, made yna comiwn o
hipis yno a gafodd grant gan y Cynogr i wneud rhywbeth diwylliannol...a
dyma oedd eu syniad.

This is the Rockstars (Half) Druidic Circle in Samorin, Slovakia. It is fucking brilliant. Apparently, there's a hippy commune in
Samorin, who received some money from the local authority to do
something cultural...this was their idea.
11th Oct 2005, 22:11  

Advert