moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Gellyg Mewn Gwin Coch

(viewed 1062 times)
Bookmark and Share
Rysait:

Dau bwys o gellyg
200g o siwgr
1/4 peint o ddwr
1/4 peint o win coch

Rhowch y dwr a'r siwgr mewn sospan a'i ferwi am 3 munud nes bod y siwgr wedi toddi i greu syrup. Pliciwch y gellyg, gan adael y coesau, a'u rhoi'n gyfan fel eu bod yn ffitio'n daclus mewn i waelod sospan (gwnewch yn siwr eu bod yn reit dynn mewn ond nid ar ben eu gilydd). Rhowch y gwin coch mewn. Dylai gyrraedd bron hyd at dop yr ellygen, ond ddim cweit. Dowch a fo i'r berw eto, trowch y gwres lawr, rhowch gaead tynn arno a simrwch yn ysgafn am hanner awr ac awr. Checkiwch bob yn hyn a hyn i weld os mae'n nhw wedi mynd yn feddal.

Nath rai fi gymryd awr a hannar ond oeddan nhw fel creigia.

Joiwch nhw gyda hufen neu hufen ia. Mmm!
30th Oct 2005, 16:56   | tags:,,,

Advert