moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

D.I. yn diddanu ar gyfer Garmon

(viewed 1736 times)
Bookmark and Share
Un o'r profiada mwyaf swreal i mi gael yng Nghaerdydd erioed.
21st Nov 2005, 22:51   | tags:

Advert

Geraint says:

Ble ddiawl?

22nd Nov 2005, 14:51

nwdls says:

Topo Gigio's.

Fe gyfansoddwyd geiriau newydd i Yma O Hyd a ddaru DI gyfeilio. Roedd y reddf i floeddio canu yn ormod, a dyna a wnes. Gyda golwg conffiwsd ar fy ngwynab.

22nd Nov 2005, 22:39

chwain says:

Lle ddigwyddodd hyn?

25th Nov 2005, 10:30

bmal says:

hes a happy chap looks like fun

25th Nov 2005, 10:30

nwdls says:

>> bmal: aye, he's Dafydd Iwan - acclaimed Welsh folk singer and president of Plaid Cymru!

>> chwain - Fel ddudis i uchod Topo Gigio's yn Nghaerdydd. Roedd hi'n benblwydd ar foi o'r enw Garmon sy'n ffan masif o Dafydd Iwan, ac mi drodd fyny i'r swper.

Roedd geiriau'r gan yn son am hanes Garmon a phenblwydd hapus ac ati. Cafodd bawb gopi o'r lyrics ac felly cafwyd cor impromptu!

Doedd y bois Edialeg oedd yn gweini ddim yn gwybod be ar y ddaear oedd yn mynd mlaen.

25th Nov 2005, 17:40

OJ says:

Wow! And singing Yma O Hyd?

25th Nov 2005, 18:01