moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Gwarth Kwiks Dolgellau

(viewed 833 times)
Bookmark and Share
Dim ond y tri arwydd dwyieithog hyn welais i yno drwy'r HOLL siop.

[ypdet: wedi sylwi heddiw fod yna "Croeso I'ch Kwiks" tu allan y ffrynt...wypi ffycin dw]
29th Aug 2004, 23:07  

Advert

Nic Dafis says:

Dw i erioed wedi siopa yn Kwiks Aberteifi, ond tro nesa dw i'n pasio gyda'r camera wna i dynnu cwpl o luniau.

30th Aug 2004, 11:10

nwdls says:

Ie, debyg fydd na r'un sefyllfa yno. O'n i'n methu coelio;r peth. Ti jest yn dod i arfer a pheidio meddwl amdan y peth ond pan ti'n sylwi - ti'n sylwi faint mor warthus ydi'r peth a faint mor dwp wyt ti am adael y peth i fod, a pheidio codi stwr, a pheidio codi dy ben uwch y parad. Go drapia'r ffycars, a ma nhw'n ripio off bwtsiars a siopa llysia'r dre. Dybl wami o gymryd y pys.

30th Aug 2004, 23:15