moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Monstyrs Play-Doh

(viewed 1022 times)
Bookmark and Share
Waw am hwyl!
27th Nov 2004, 21:00  

Advert

Nic Dafis(nicdafis-at-gmail-dot-com) says:

Diwrnod anodd yn y swyddfa, ychan?

28th Nov 2004, 20:20

nwdls says:

A, nage, penwythnos adref gyda'r brawd bach.

Tonic yn wir! Cael chwarae efo clai, trens Brio a Lego (a cherdded drwy'r hyfryd Goed-Y-Pandy a Choedlan Aberneint).

Tyfu fyny? Byth!

28th Nov 2004, 20:36

Geraint(geraint_criddle-at-hotmail-dot-com) says:

O'n i ar fin gofyn pwy gafodd y mwyaf o hwyl... ;-)

29th Nov 2004, 19:16