moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Shot rybudd i gerddwyr

(viewed 578 times)
Bookmark and Share
27th Nov 2004, 21:06  

Advert

Nic Dafis(nicdafis-at-gmail-dot-com) says:

Cweit teit tw. Blydi gerddwyr, cerdded ymhob man.

28th Nov 2004, 20:20

nwdls says:

"Shot in the heart, and you're to blame! You give cerddwyr a bad name!"

28th Nov 2004, 20:37