moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Newport Rd gaeafol

(viewed 1016 times)
Bookmark and Share
12th Dec 2004, 13:35  

Advert

Geraint(geraint_criddle-at-hotmail-dot-com) says:

Lyfli styff. Dyma pam na alla' i aros nes fod fy ffon newydd yn cyrraedd er mwyn gallu gwneud y math 'ma o bethe!

13th Dec 2004, 12:36

nwdls says:

Aye, biti nad oes gen i resolwshon gwell. Ond na ni dyna di'r fantais cael camera ar dy ffo^n ydi mae'n debygol na faswn i'n tynnu llun fel hwn ar gamera arferol.

Ypgred ym mis Ebrill - rol on...

O'n i'n methu coelio faint mor gynnar oedd y blydi haul yn machlud, o'n i mond ar fy ffor mewn i dre i wneud fy siopa dolig.

(llwyddais i brynu: lot o degannau difyr i'r teulu a'r brawd bach - dim byd i neb arall...drats Sam Kratz)

13th Dec 2004, 17:49