moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Chwimgychod

(viewed 897 times)
Bookmark and Share
Lawr yn y Bae tu ol i adeilad Cyngor Dinas Caerdydd, lle mae'r
Bilidowcars fel arfer yn cael sychu eu adennydd yn ddi-hid...ond ddim
dydd Sul.
10th May 2005, 00:39  

Advert