moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Prydferthwch Sblot...

(viewed 906 times)
Bookmark and Share
Weithiau, jest weithiau, mae'n bosib gweld prydferthwch tu hwnt drwy'r
haenen o lwydni a sbwriel y stryd.
13th May 2005, 09:53   | tags:,,,

Advert

Euphro says:

Gorgeous sunrise; lovely shot and colours :)

13th May 2005, 12:13

traed says:

ww!

13th May 2005, 13:37

traed says:

ww!

13th May 2005, 13:37