moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Bingo

(viewed 1155 times)
Bookmark and Share
Porth--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.322 / Virus Database: 267.4.1 - Release Date: 02/06/2005
2nd Jun 2005, 12:18  

Advert

chwain says:

Fandaleiddio ffenestri clir hefo'u 'dibbers' a'u 'dabbers'?

6th Jun 2005, 16:08

nwdls says:

dwi'm yn dallt...
Be di dibbers a dabbers?

6th Jun 2005, 17:24

chwain says:

"Be di dibbers a dabbers?"


Cwilydd! Pryd es di i'r bingo dwytha?
Dibbers a dabbers ydi'r ffelt pens/highlighters mawr tew ma pobol yn defnyddio i blotio'r nymbyrs ar y cardyn bingo fel mae'r rhifau yn cael eu galw allan.

T'laen Nwdls - get with it

6th Jun 2005, 22:07

nwdls says:

Aaaa dwi'n gweld.

Ymddiheuraf am fy anwybodusrwydd ac af lawr i'r Gala'n unionsyth i ailgydio yn y grefft gyda Gertie!

"Two Fat Ladies"

Ia, plis, ar dost.

6th Jun 2005, 22:56