moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Pechod Byrgyr with Fries please

(viewed 1755 times)
Bookmark and Share
Waaah! Pechadurus wyf, pechaurus wyt, pechadurus ym.Be sa ni'n gneud heb y Gorlan 'de.

Advert

krustysnaks says:

Gwych iawn :D

10th Aug 2005, 10:31

nwdls says:

Diolch chief. Nes i ddisgyn mewn i'r trap o gael sgwrs feddw efo un o gogyddion y Gair. Sna'm pwynt dadlau pan ti mor feddw a hynna nagoes.

10th Aug 2005, 19:45