moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Mr Tan Lan yn lawnsiad Tu Chwith

(viewed 855 times)
Bookmark and Share
Nesh i joio darlleniad Eilir drwy'r ffon 'fyd. A'r bybls. Neis.
9th Aug 2005, 00:53   | tags:,,

Advert