moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Llgodan Bren? Afanc? Be dio?

(viewed 1930 times)
Bookmark and Share
Yng nghanolfan natur Nant-Yr-Arian. Bisar o le, fel tasa fo'n efeylchu
celf yr Americaniaid Cynhenid. Lle hyfryd iawn ddo. Fyddai'n dychwelyd
fan'no dwi'm yn ama.
5th Sep 2005, 22:12   | tags:,,,

Advert