moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard

« older newer »

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License


Recent visitors

Lennon - Lerpwl

(viewed 1001 times)
Bookmark and Share
Lennon / Llygredd, Traffig, Swn, Busnes

Dy'n nhw ddim cweit yn cydfynd nacdyn. Dim rhyfedd fod golwg "hmm" ar ei wyneb.
30th Sep 2005, 13:51   | tags:,,

Advert